Áda v novém domově

Z nového domova přišly první zprávy o čerstvě umístěném kocourkovi Ádovi, nalezenci z Paceřic.

Osvojitelé píšou „Kocourek je hodný a začíná si na nás krásně zvykat.“
Z průběhu aklimatizace máme radost, a Ádovi přejeme spoustu prolenošených měsíců a roků v novém působišti.