Pindrušák a Mulisa

Deseti měsíční sourozenci z Pánví, přijatí 7.5., se po kastraci vrátí do původní lokality. Kocourkovi se zákrok trochu zkomplikoval, šlo o jednostranného kryptorchida.

Nyní se zotavují po kastraci.