Potřebujeme

Činnost sdružení je hrazena pouze dílem z příspěvků nových majitelů. Velkou část nákladů hradí členové a provozovatelé depozit ze svých vlastních peněz. To však v žádném případě nemůže pokrýt skutečné výdaje na péči o zvířata. Proto velký dík patří našim sponzorům, kteří nám v tomto pomáhají.

Způsobů, jak nám pomoci, je mnoho. Je možné například:

  • nakoupit u veterináře krmivo a speciální diety pro kočky;
  • přinést speciální mléko pro kočičí miminka, jež přišla o mámu-kočku;
  • zakoupit u veterináře přípravky na odčervení a odblešení nově příchozích koťat a koček;
  • pokud vám zbude krmivo či jakékoli další chovatelské potřeby, které vaše zvíře nevyužije, přineste nám ho!
  • po telefonické domluvě lze přijít i na návštěvu depozita a krmivo či jakékoli "zvířecí" dary předat osobně, obdarování vám za odměnu zavrní v náruči;
  • velmi cenní jsou pro nás dobrovolníci, kteří by byli ochotni pohlídat například tři měsíce v roce kočku s čerstvě narozenými koťaty, která ocení individuální péči a klidnou domácnost;
  • přivítáme pomoc s propagací a prezentací jak naší organizace, tak našeho charitativního krámku, který je jedním ze zdrojů financování sdružení. Pokud nám to čas a podmínky dovolí, rádi se zúčastníme různých výstav, bazárků a jiných charitativních akcí. Uvítáme také veškerý materiál pro výrobu zboží do krámku, tedy látky (i malé kousky), molitan, duté vlákno, vosk, bavlnky, přízi a další drobnosti z galanterie, korálky a jiné komponenty pro výrobu bižuterie, případně i vaše hotové rukodělné výrobky či různé drobnosti pro potěchu "zvěřemilů", stejně tak pěstitele šáchorů či šanty kočičí.

Nejpohodlnější pro útulky i dárce však je příspěvek finanční. Pokud ho realizujete trvalým příkazem, převede banka každý měsíc na účet útulku patřičnou částku, aniž byste se museli o cokoli starat.

Rozhodnete-li se přispívat například částkou 300 korun měsíčně (to je například cena jedné večeře v restauraci pro dvě osoby nebo čtyř krabiček cigaret), pomůžete:

  • odčervit a odblešit až pět zvířat;
  • zaplatíte základní vakcinaci pro jednu kočku;
  • z poloviny uhradíte kastraci kocoura.

Všechna zvířata, která umisťujeme do nových domovů, jsou vakcinovaná a odčervená (odčervení je často nutné několikrát zopakovat), dospělé kočky a kocouři musejí být navíc kastrovaní.

Hodnotu materiálních i finančních darů poskytnutých útulkům lze ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních odečíst z daňového základu.

Zvažte, prosím, zda ve Vašem rodinném rozpočtu nepřebývá jakákoli částka, kterou byste mohli věnovat útulkům. I malé peníze mohou dohromady zajistit velkou pomoc.

Krámek:

Činnost našeho sdružení můžete podpořit také nákupem zboží v našem charitativním krámku. Zboží do krámku vyrábějí kočkomilné dobrovolnice, veškerý výtěžek z prodeje putuje ve prospěch našich dočasných čtyřnohých svěřenců.