Mája, Matýsek a Vilda z Hrádku

Představujeme tři další kočky, které budou výhledově hledat nový domov: Mája, Vilda a Matýsek z Hrádku nad Nisou.

Mája a Vilda jsou černí sourozenci, zhruba čtyřletí.. Mazliví, čistotní, zvyklí v bytě. Mája je drobnější, Vilda je oproti ní „kusanec“ – potřebuje dostatek pohybu, protože má tendence ke krystalům v moči.
Bílorezavý Matýsek byl zvyklý chodit ven. I on je kastrovaný, čistotný a mazlivý, z počátku trochu ostýchavý. Jsou mu zhruba 3 roky.
Všichni se k nám dostali z jedné domácnosti, kde po rozchodu majitelů nezbyly finanční prostředky na krmení zvířat. Aktuálně jsou kočky odblešené (protože blech měly požehnaně) a čekají v karanténě na vakcinaci.