Kočka myšilovka 1

Jedna ze dvou asi sester, které zůstaly z početnější kolonie toulavých koček z Volenic.

Po kastraci budou vypuštěny na bezpečné místo.